Ung Vänster Jönköpings län

tisdag, december 13

Förslag på Verksamhetsplan 2012

Verksamhetsplan för Ung vänster Jönklöpingslän 2012

Vi lever i ett samhälle där klassklyftorna ökar och jämställdhets utecklingen sätts på prov. Konsekvenserna utav alliansens politik har blivit allt mer uppenbara. Vi har gått från tankar om solidaritet och allas lika värde till individualism där var och en får sköta sig själv. Med den stora skattesänknings- och nedskärningspolitiken som allinsen driver har det resulterat i att försämringar numera ingår i människornas vardag. Detta har också gett möjlighet för främlingsfientliga partier till att skylla diverse olika samhällsproblem på invandring och det med stora framsteg. Trots denna samhällsuteveckling har borgarna lyckats få sina väljare att tro att deras politik är den enda vägen att gå och att allt annat är önsketänkande. Det är här Ung vänster behöver spela en viktig roll. Vi ska vara aktiva på plats i våra egna miljöer och ta hem små men betydelsefulla segrar för att visa att förändring är möjligt.

Klubbar
För att vi ska kunna synas överallt och jobba lokalt behöver vi starka klubbar på plats. Distriktetstyrelsens (Ds) uppgift är att synas på de platser där medlemsbas saknas och skapa förutsättningar för nya klubbar att starta. Ds spelar också en viktig roll i att stärka och stödja befintliga klubbar, därför är det viktigt att Ds ger alla nya klubbstyrelser utbildning och ibland vara med på deras möten för att stödja och motivera deras verksamhet. För enstaka medlemmar och klubbar kan det under motgångar kännas ensamt och motiveringen tyna. Det är Ds uppgift att fungera som en brygga mellan förbundet och klubbarna och skicka så många som möjligt till förbundets alla utbildningar. Det är också viktigt att anordna aktiviteter och utbildningar för hela länet, vilket skapar tillfällen för medlemmar att träffas, utbyta erfarenhet och stärka distriktet som sådant.

Hemsidor
Internet är en samlingsplats som bara växer. Där kan vi nå ut till inte minst ungdomar. I dagsläget driver Ds en blogg, ett facebookkonto och en youtubekanal. För att visa på att vi finns och är aktiva är det viktigt att dessa uppdateras regelbundet. Viktigaste av allt är dock att de lokala klubbarna är aktiva ute på internet. Ds ska uppmana klubbarna till synas så mycket på interntet som möjligt och hjälpa dem att skapa bloggar, facebookkonton mm om det skulle behövas.

Internfeminism
Trots att ung vänster är ett feministiskt förbund finns förekommer könsmaktsordning även hos oss. För att vara trovärdiga feminister måste vi kunna inse detta och aktivt jobba emot det. Ung vänster har idag praktiska vertyg för detta. Genom att aktivt utbilda oss inom feminism och håll tjej- och killträffar vid större arrangemang har vi kunnat se goda resultat iform av talarstatistik som är mer proportionellt mot andelen tjejer och killar.

Ekonomi
I ett fattigt ungdomsförbund räknas varenda krona. En välplanerad budget är en förutsättning för en god ekonomi. Alla bidra som kan sökas ska söka. I dagsläget är landstingsbidraget och de 10 procenten utav Vänsterpartiets pengar vår största inkomstkälla. Ds ska också hjälpa klubbarna till en självständig ekonomi och påminna dem att söka de bidrag som kommunerna erbjuder. Det ska finnas en kassör i varje styrelse, men hela styrelsen har ansvaret över ekonomin.

Internationella kvinnodagen (8 mars)
Som ett feministiskt förbund är det viktigt att vi på den 8 mars visar på att vi stödjer kvinnors rättigheter och att vi sätter oss emot könsmaktsordningen. Ds ska bidra med idéer och stöd för att klubbarna ska kunna uppmärksamma denna dag.

Internationella arbetardagen (1 maj)
Första maj är en viktig dag för vänstern att uppmärksamma. Alla klubbar skall uppmanas till att manifestrera med deras lokala partiförening och klubbarna skall bjudas in till ett stort första majtåg i Jönköping.

EU-dagen (9 maj)
Den 9 maj ska vi sätta EU-frågan högst upp på vår dagordningen. Det kan vi göra genom exempelvis insändare och torgmöten.

Kristallnatten (9 november)
Fackeltåg har blivit av en tradition i Jönköping. Alla klubbar skall bjudas in till detta, men de ska också uppmanas till att hålla i antirasistiska aktiviteter i deras egna hemorter.

Slutord
Det är viktigt att vi visar på att det finns alternativ till borgarnas politik. Vi kämpar för ett klasslöst och jämställt samhäller, där förbättringar åter ska vara en självklarhet för människor. Vi vet vad vi vill och vi ska använda Ung vänster som verktyg till att uppnå det!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Recent Comments

Introduction

Recent Posts