Ung Vänster Jönköpings län

tisdag, december 13

DÅK

Häng på en helg med Ung vänster Jönköpings län!

Dag 1 kommer bli en lärorik dag innehållandes föreläsningar, workshop och samkväm, medans dag två ägnas åt årskonferens där många bra beslut kommer att tas och en ny distriktsstyrelse kommer att väljas.

När? 28-29 Januari

Var? Brunnen, brunnsgatan 9, 553 17 Jönköping.

Sover gör vi på golvet så ta med dig sovsäck, liggunderlag och tandborste. Mat kommer att serveras och vara gratis, men en frivillig matavgift på 20 kronor skulle uppskattas.
Man måste ha betalat medlemsavgift för 2011 för att kunna vara ombud och ha rösträtt under årskonferensen. Har man gått med nyligen och därför inte behövt betala avgift första året går det naturligtvis bra att vara ombud ändå. Alla är dock välkomna till att komma som åhörare.


Nomineringar
Vill du nominera någon kamrat till ordförande eller till distriktsstyrelsen så görs detta till valberedningen (helst senast 2 veckor innan så att valberedningen hinner intervjua de nominerade). Personen du nominerar skall vara tillfrågad om denne vill ställa upp. Du kan också skriva med en motivering till din nominering även om detta inte är obligatoriskt.


Valberedningen
Mikael Ekvall 073-8392304 / mikael.ekvall@ungvanster.se
Clara Lindblom 073-3865767 / clara.lindblom@ungvanster.se

Yrkanden
Den verksamhetsplan som finns med i detta brev är bara ett förslag från styrelsen. Du kan yrka på ändringar, tillägg eller strykningar i det dokumentet. Var noga med att ange vilken rad du vill göra ändringen på. Det kan vara en bra idé att tillsammans med sin klubb skriva yrkanden tillsammans. Det är också ett bra tillfälle att diskutera förslaget till verksamhetsplan. Yrkanden skickas till jonkopingslan@ungvanster.se


Schema

Lördag 28 januari - KURSDAG
12.00-13.00 Lunch & incheckning
13.00-14.00 Tjej och killträff
14.00-15.30 Föreläsning
15.30-16.00 Pause
16.00-17.30 Föreläsning
17.30-18.30 Middag
18.30- Workshops och samkvämsaktiviteter

Söndag 29 januari - ÅRSKONFERENS

Förslag till dagordning för årskonferensen
§1. Årskonferensens öppnande och formalia
a) Val av mötesordförande
b) Val av mötessekreterare
c) Val av rösträknare tillika justerare
d) Val av redaktionskommitté för uttalanden
e) Årskonferensensen behöriga utlysande
f) Röstlängdens justerande
g) Fastställande av nomineringsstopp
§2. Fastställande av dag- och arbetsordning
§3. Verksamhetsberättelse
§4. Ekonomisk berättelse
§5. Revisorernas berättelse
§6. Ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
§7. Verksamhetsplan
§8. Val av distriktsordförande
§9. Val av distriktsstyrelse
a) Fastställande av antal ordinarie respektive suppleanter
b) ordinarie ledamöter
c) suppleanter
§10. Val av revisor
§11. Val av valberedning
§12. Uttalanden
a) Beslut om antal uttalanden och ämnen för dem
b) Antagande av uttalanden
§13. Årskonferensens avslutande

Arbets- och konferensordning
KL 09.00-10.00 FRUKOST
KL 10.00-11.30 PUNKT 1, 2, 12a, 3 – 6
KL 11.30-12.30 LUNCH
KL 12.30-15.30 PUNKT 7-13
KL 15.30- AVSLUT OCH STÄDNING

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Recent Comments

Introduction

Recent Posts