Ung Vänster Jönköpings län

fredag, januari 14

Distriktstyrelsens förslag på verksamhetsplan för 2011

Förslag till verksamhetsplan 2011-2012
Ung Vänster Jönköpings län

Inledning
Sedan 2006 har Sverige haft en borgerlig regering som inneburit försämringar och fortlöpande nedskärningar. Den offentligasektorn och välfärdssamhället är ständigt utsatt för nya attacker. Jönköpings län är en liten del av Sverige men tillsammans med alla andra Ung Vänster distrikt runt om i landet ska vi föra en aktiv eftervalspoltik. För oss är poltik alltid allvar, inte bara under ett valår.

År 2014 står slaget om Sveriges framtid. Vi skall tills dess göra det som svenska arbetarrörelsen tradtionellt sett är bäst på. Nämligen att bedriva studier, organisera människor samt agitera på skolor, gator och torg.

Distriktsstyrelsen
För att den nya distriktsstyrelsen ska fungera så bra som möjligt det kommande året är det nödvändigt att de utbildas. Utbildningen ska ge insikt och perspektiv på hur Ung Vänsters organisation ser ut, både nationellt och i distriktet. Det kan exempelvis vara att veta vilka arbetsuppgifter man som styrelse har.

Distriktsstyrelsen måste ha en välfungerande organisation. Alla måste dra sitt strå till stacken. Styrelsen måste dela upp arbetsuppgifterna så att alla har någonting att göra. Det är först då Ung Vänster Jönköpings län kan växa som distrikt.

Distriktsstyrelsen har som huvuduppgift att starta klubbar och stötta redan befintliga. Det ska vara det centrala i distriktsstyrelsen och därför är det viktigt att detta också sker. Vi tror att det finns potential i att bilda klubbar på många olika orter i distriktet, därför är det viktigt att vi visar oss och är aktiva i alla länsdelar. Det räcker inte med att hålla ett bokbord en gång, vi måste följa upp med informationsmöte för att se till att vi verkligen tar till vara på de potentiella medlemmar som finns i länet.

Klubbar
Klubbarna är de som utgör Ung Vänsters bas, så det är viktigt att styrelsen arbetar med att starta nya klubbar och stötta de som redan finns. Det är distriktets huvudsakliga uppgift.

Klubbarna har till uppgift att driva politiken på lokalnivå. Klubben ska hålla bokbord, dela ut flygblad, skicka in insändare till lokaltidningar, värva medlemmar och att ha torgmöten etcetera.
En viktig del är att hålla kvar de medlemmar som finns, de ska känna sig välkomna och behövda. Då är det speciellt viktigt att klubben är aktiv så att de nya inte känner att man bara har massa möten. För mycket prat och förliten verkstad är ingen framgångsmodell. Klubbstyrelser ska få klubbstyrelseutbildning av någon från distriktet eller från förbundsstyrelsen.

Målet för år 2011 är att vi ska få igång minst sex välfungerande klubbar i distriktet. I dag finns klubbverksamhet i Jönköping, Vetlanda, Gislaved och Nässjö. Distriktstyrelsen bör fokusera på att hjälpa orterna Värnamo, Eksjö och Sävsjö med att stara klubbverksamhet. Men styrelsen måste också vara lyhörda för fler alternativ.

Hemsidor och bloggar
Internet är idag större än någonsin och där finns de största sociala medierna. Internet är också störst bland ungdomar och därför behöver vi synas där, regelbundet. Klubbarna ska uppmanas till att starta en hemsida eller en blogg. Detta kan uppmanas av distriktsstyrelsen som också kan hjälpa till med de enskilda klubbloggarna. Att skapa en blogg är inte särskilt svårt och tar inte så mycket tid.

Internfeminism
Ung vänsters ett feministisk förbund men det betyder inte att vi är helt jämställda. Det försöker vi ändra på både utåt och inom förbundet. Inom förbundet har vi tjej- och killträffar på varje större arrangemang. Där går man främst igenom de olika härskarteknikerna, för att få en inblick i vilka det är och hur de kan motverkas. Distriktsstyrelsen och klubbstyrelsen har ansvar för att interfeminismen fungerar på klubbnivå och att det också fungerar inom distriktsstyrelsen.

Förbundet
Det är viktigt att distriktet har en bra kontakt med förbundet, att klubbarna skickar klubbrapporter efter varje möte, att vi talar om hur det går i varje klubb och i distriktet.

Vi ska se till att skicka så många som vi kan på förbundets alla utbildningar och arrangemang. Där får man chans att träffa aktivister från hela landet, utbyta erfarenheter och se hur distriktet och klubbarna är en del av en större helhet.

Ekonomi
Vi är ett fattigt förbund och heller inte det rikaste distriktet, det är alltså viktigt att ta vara på varje krona. Klubbarna och distriktsstyrelsen ska söka alla bidrag som vi kan tänkas söka och göra upp en budget för hur vi ska använda våra pengar på ett klokt sätt. Hjälp med att söka bidrag kan klubbarna få från distriktsstyrelsens kassör eller förbundscentralen. Distriktsstyrelsen måste också hjälpa klubbarna att få in de 10 % av Vänsterpartiets pengar som är rekommenderat att gå till de lokala Ung Vänsterklubarna. Alla medlemmar i styrelsen har ansvar för ekonomin, inte bara kassören. Därför behövs det en bra kommunikation mellan kassören och de andra ledamöterna så att alla kan vara med styra över ekonomin. Det är viktigt att ansvaret inte ligger på endast en person.

Internationella kvinnodagen (8 mars)
Då vi är ett feministiskt förbund är det viktigt att samtliga klubbar anordnar aktiviteter denna för att visa att vi stödjer kvinnors rättigheter och sätter oss emot könsmaktsordningen. Distriktsstyrelsens uppgift är att se till att alla klubbar genomför minst en aktivitet denna dag.

Första maj
Första maj kanske är den största dagen för vänstern. Styrelsen skall se till att alla klubbar bjuds in den stora manifestationen i Jönköping. I första hand ska vi samarbeta med Vänsterpartiet på första maj.

EU-dagen (nionde maj)
Vänsterpartiet är det enda parti i riksdagen som är för ett utträde ur EU, och likaså Ung Vänster. Den här dagen är det viktigt att visa var vi står i frågan, att vi är emot ett projekt skapad för eliten och dess centraliseringsförsök av makten.

Kristallnatten (nionde november)
På årets givna antirasistdag ska vi givetvis genomföra aktivteter. Det kan vara demonstrationer, fackeltåg och/eller debatter.

Slutord
År 2011 är den poltiska kampen viktigare än någonsin trots att det inte är valår. Arbetarrörelsen är starkt sargad i dagens Sverige. Vi måste som en del av den svenska arbetarrörelen ta vårat ansvar och starta konstruktionen av en ny stark arbetarröresle som på allvar kan utmana högerns järngrepp. Detta gör vi inte över en natt och vi gör det inte ensamma.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Recent Comments

Introduction

Recent Posts