Ung Vänster Jönköpings län

torsdag, december 11

Världens bästa bokbord - lokal kampanj i Vetlanda

Ung Vänster i Vetlanda startar den lokala kampanjen ”Världens bästa bokbord!”
Alla som någon gång varit aktiva i ett politiskt ungdomsförbund vet vad ett bokbord är. Det innebär i praktiken att man åker ut till närliggande skolor med material. På skolorna får man ett lite bord som man kan lägga sina flygblad och böcker på. Det hela går ut på att man skall få ut information till eleverna på skolan om sitt ungdomsförbund och dess åsikter.

Ung Vänster i Vetlanda tycker dock att detta tillvägagångssätt är lite förlegat, dessutom brukar det vara många elever som inte ens vågar sig fram till ungdomsförbundens bord.

Det är just därför som Ung Vänster Vetlanda startat sin nya kampanj ”Världens bästa bokbord!”. Visst vi erkänner, titeln på kampanjen kanske känns väl klämcheck, men det är det som är själva meningen, nämligen att avdramatisera. De nya bokborden kan tillexempel innehålla saker som: skolomröstningar, tävlingar, lekar och brainstorming. Det speciella med hela konceptet, förutom den nya utformningen är att det skall vara en mycket stark lokal prägel. Visst vi kommer även att ta upp både nationella som internationella frågor. Men huvuddelen skall handla om lokala frågor. Det kan handla om vad elever och ungdomar tycker om den lokala ungdomsmottagningen eller ungdomsgårdarna. Det kan handla om elevers inflytande i skolan och om hur deras fritidsintressen tas på allvar.

Några exempel kan vara:

• Ett kritiskt tanke- och arbetssätt ska användas i skolan.
• Mer inflytande för eleverna i skolan, te.x. elever i skolstyrelsen.
• Införande av feministiskt självförsvar i skolan.
• Ungdomar skall få mer inflytande över ungdomsgårdarna utformning.
• Inga sponsrade läromedel, för en objektiv skola i Vetlanda

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Recent Comments

Introduction

Recent Posts