Ung Vänster Jönköpings län

onsdag, oktober 8

Nyheter i korthet

Följande små notiser syftar till att ge en sammanfattande bild om vad som har hänt den senaste tiden:

Finanskrisen härjar

Ännu en gång har vi fått ett bevis på att den krisfria kapitalismen inte existerar. En girig överklass spär på den begynnande lågkonjunkturen kraftigt genom sitt höga risktagande i banksektorn. Och det värsta av allt: det är inte de redan rika som drabbas värst. I stället är det vanligt folk som får ta de värsta smällarna, och värst av alla drabbas jordklotets fattigaste kontinenter som redan nu kämpar med höga livsmedels- och oljepriser. Tidningen Flamman rapporterar om detta och nämner det absurda i Vita Husets räddningsaktion till finanssektorn på 700 miljarder dollar, i jämförelse med FN:s begäran om 72 miljarder för att uppnå milleniemålen, där man bland annat vill halvera jordens fattigdom till år 2015.

Socialdemokratisk kapitulation inför EU

Riksdagen kommer om några veckor att godkänna Lissabonfördraget - trots att samma fördrag redan röstats ned på Irland. Detta borde, enligt EU:s egna regler, innebära att fördraget faller, men Sverige fortsätter som om ingenting har hänt. Men det värsta av allt är att oppositionen har en chans att stoppa denna regelvidriga process. Ett gillande beslut kräver nämligen en kvalificerad majoritet (75 %). Regeringen kan alltså inte ta beslut ensamt. Socialdemokraterna har dock beslutat att rösta ja, och kapitulerar därmed helt inför det EU som ständigt struntar i den verkliga folkviljan.

Vänsterpartiet för en rättvis politik

Riksdagens utredningstjänst (RUT) har på vänsterns uppdrag analyserat de effekter regeringens politik för med sig utifrån ett fördelningspolitiskt perspektiv. Utredningen visar att det är de redan rika som tjänar på politiken: bland annat har den rikaste tiondelen av befolkningen fått 42 % av realinkomstökningarna. Undersökningen visar också att män tjänar mer än kvinnor på regeringens politik. Vänsterpartiet svarar med sin skuggbudget som bland annat ger fler anställda i offentlig sektor och rejäla satsningar på en bättre miljö. Mer information på vänsterpartiets hemsida: www.vansterpartiet.se

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Recent Comments

Introduction

Recent Posts