Ung Vänster Jönköpings län

tisdag, december 4

Om våld

I samband med skyltsöndagen genomförde de politiska företrädarna i Tranås, med Anders Wilander (m) som förgrundsfigur, en manifestation för att uppmärksamma våldet i samhället. Ett hedervärt initiativ och en viktig fråga tycker vi i Ung Vänster. Våld i allmänhet, och våld mot kvinnor i synnerhet, är ett stort problem och en aktiv politik för att förhindra detta måste föras.

Däremot finns väsentliga skillnader i hur Wilander och vi i Ung Vänster vill tackla problemet. Vi anser att användningen av våld måste ses i ett större sammanhang. Det är ett uttryck för klassamhället. Man löser alltså ingenting med inställningen att våld är en följd av ett ökat antal dårar som springer omkring på stadens gator. Att lösningen stavas ”fler poliser” eller ”civilkurage” är därför också ineffektivt eftersom problemformuleringen då förs ner på individnivå.

I stället måste man se våldet som en följd av ökad desperation. Den enda hållbara lösningen blir således att spåra orsaken till den och att utforma en politik som på ett konkret sätt minskar konsekvensen av denna form utav känslor. Det gör man genom en större satsning på ungdomsaktiviteter, ett starkt socialförsäkringssystem där ingen riskerar att kollapsa ekonomiskt och en stark arbetsrätt. Högerkartellen förordar försämringar på samtliga dessa områden, men önskar alltså i nästa andetag en minskning av våldet. Det är en naiv inställning.

Ung Vänster tvivlar inte på Anders Wilanders genuina intresse för de här frågorna. Vi vill därför framföra vår blygsamma uppmaning till honom så att hans arbete får största möjliga genomslag. Vårt råd lyder: rösta bort allianspartierna från makten i valet 2010.

Fredrik Andersson
Ung Vänster Tranås

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Recent Comments

Introduction

Recent Posts