Ung Vänster Jönköpings län

fredag, november 21

Det socialdemokratiska sveket

Socialdemokraterna svek arbetarrörelsens grundläggande principer om kollektivavtal med konflikträtt i och med att de röstade villkorslöst för Lissabonfördraget den 20 November. Partiet hade faktiskt avgörandet i sina egna händer. De kunde ha sett till att frågan sköts upp till att Stråth-utredningen var klar. Och de kunde även ha röstat mot Lissabonfördraget för att tvinga fram en juridisk lösning som medgett garantier för den svenska arbetsmarknadsmodellen.


Förhandlingsläget skulle ha varit urstarkt eftersom andra EU-länder ville ha igenom fördraget. Danmark röstade nej till Maastrichtfördraget och beviljades flera undantag 1992. Sverige kunde ha agerat på ett liknande sätt.

Nu är trovärdigheten på goda grunder satt i fråga för socialdemokraterna.

En svekdebatt inför EU-valet kommer inte att kunna undvikas.

Socialdemokraterna säger sig vilja lyfta fram de fackliga rättigheterna i valet.

Vem litar på dem efter kapitulationen den 20 November ?


Att rättighetsstadgan blir formellt bindande i Lissabonfördraget gör ingen skillnad för balansen mellan marknadsfriheten och fackliga rättigheter. Det är inte bara vi som hävdar det. Pernilla Lindh, Sveriges ledamot i EG-domstolen, bestyrker detta i en intervju i Kommunalarbetaren några dagar före det ödesdigra beslutet i riksdagen. Elva gånger har domstolen dömt utifrån rättighetsstadgan, den har alltså i praktiken behandlat stadgan som redan bindande. Rättspraxisen är klarlagd.


Att revidera direktivet för utstationerad arbetskraft gör heller ingen skillnad, hävdar Pernilla Lindh. EUs fördrag står över alla direktiv. Kommissionen har avvisat att lägga förslag om en revidering. Ingen direkt folkvald har rätt att lägga fram förslag till lagar inom EU.

Skulle kommissionen mot förmodan ändra sig är risken uppenbar att en ändring kan leda till försämringar. Högern dominerar inom EU.


Att som socialdemokraterna sätta sitt hopp till ett protokoll i en framtida fördragsändring är mycket vanskligt. Det råder samstämmighet bland EUs ledare att inte öppna fördraget för ändringar på minst 10 år. Under den tiden kan den sociala dumpningen av arbetskraft satts i system och facken försvagats rejält. Det blir inte lättare med den annalkande lågkonjunkturen.


Socialdemokraterna hade chansen, men tog den inte. Det är det trista i kråksången.

Men det finns fortfarande möjlighet att påverka genom kamp för arbetarnas rättigheter. Riksdagsbeslut kan rivas upp. Lissabonfördraget kommer inte att vara godkänt före EU-valet den 7 juni. Debatten lever därför vidare.


Uttalande från Vänsterpartiet som Ung Vänster Vetlanda ställt sig bakom

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Recent Comments

Introduction

Recent Posts